ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Σε κάθε εξάμηνο γίνονται σεμινάρια εξειδικευμένης γνώσης σχετικά με το περιεχόμενο των γνωστικών αντικείμενων του ΠΜΣ. Σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ΠΜΣ:

 • WHO/Αρχή Προφύλαξης
 • Σαρωνικός, Ψυτάλλεια
 • Καλλυντικά, Καρκίνος
 • Case study: Παρεμβάσεις στο οικοσύστημα
 • Επιδράσεις του μολύβδου στο ενδοκρινικό σύστημα

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ  /  SUMMER SCHOOL

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

 • 29 Νοεμβρίου 2006: «Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις   στην Υγεία». Σε συνεργασία  με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Awareness Raising about Environment and Health of Non Expert Advisors» – AREHNA  SANCO και  τον Δρ. κ. Πάνο Β. Πετράκη  του Εθνικού  Ιδρύματος Αγροτικών Ερευνών – ΕΘΙΑΓΕ.
 • 20 Ιουνίου 2007: «Νερό πηγή ζωής» Σε συνεργασία  με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα AREHNA SANCO
 • 17-21 Σεπτεμβρίου 2007:  Summer School «Η βαθύτερη κατανόηση και οι μηχανισμοί  της Ενδοκρινικής Διατάραξης». Σε συνεργασία με: ΕEA, Umweltbundesamt, VUB, Karolinska Institute, University of Turku, University of Bordeaux.
 • 29 Νοεμβρίου 2007: «Δίκαιο Περιβάλλοντος, Γεωπεριβάλλον & Υγεία» Ημερίδα Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΕΚΠΑ στα πλαίσια του εορτασμού των 170 χρόνων 1837-2007 του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 26 Μαΐου 2008:  «Η απειλή της υγείας από το περιβάλλον: Ιατρική, Βιοηθική και Νομική Διάσταση». Σε συνεργασία  με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  AREHNA SANCO
 • 15 Ιουνίου 2009: «Προβληματισμός για την αμφίδρομη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον». Σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών
 • 1 Δεκεμβρίου 2009:  «Κλιματικές Αλλαγές – Πυρκαγιές – Περιβάλλον και Υγεία». Σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
 • 17 Δεκεμβρίου 2009: «Η προσέγγιση της σχέσης ανθρώπου περιβάλλοντος από την αρχαιότητα έως σήμερα»
  25 Φεβρουαρίου 2010:  «Κλιματικές αλλαγές – επιδράσεις στην υγεία μετά την σύνοδο της Κοπεγχάγης». Με: VUB, Victor Segalen Bordeaux2 Université, ΕΜΠ,  Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος &    Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
 • 19 Ιουνίου 2010: «Περιβάλλον και υγεία- διατροφή: Οι ύπουλοι εισβολείς στη διατροφική αλυσίδα»
 • 16 Δεκεμβρίου 2010: “Man and Environment: interdependence for the future”. Σε συνεργασία με τα ΠΜΣ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ «Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση κρίσεων υγείας», «Έλεγχος του στρες και προαγωγή της υγείας», «Κλινική παιδιατρική και Νοσηλευτική- Έρευνα»
 • 14 Απριλίου 2011: «Πυρηνική ενέργεια, περιβάλλον και υγεία». Σε συνεργασία με: την Ένωση Φυσικών Ελλάδας – ΕΦΕ
 • 12 Μαΐου 2011: “From Asbestos to Nanotechnology”. Σε συνεργασία με European  Environmental Agency και MIT.
 • 15 Δεκεμβρίου 2011 «Κλιματικές αλλαγές και φυσικές καταστροφές. Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε;» Κοινή επιστημονική εκδήλωση των ΠΜΣ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ «Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση κρίσεων υγείας», «Έλεγχος του στρες και προαγωγή της υγείας», «Κλινική παιδιατρική και Νοσηλευτική- Έρευνα»
 • 9 Μαΐου 2012:  «Οι επιπτώσεις του περιβάλλοντος στο έμβρυο και το παιδί: Πώς αντιμετωπίζονται;»
 • 17 Μαΐου 2012:  «Γεωπεριβάλλον και ανθρώπινη υγεία»
 • 13 Νοεμβρίου 2012: «Κλιματικές αλλαγές, Ακραία καιρικά φαινόμενα, Επιδράσεις στην υγεία: Ο ρόλος της εκπαίδευσης»
 • 14 Δεκεμβρίου 2012 «From cell observation to epigenetics: Environmental prints on DNA»

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ

Στα πλαίσια του ΠΜΣ διοργανώνονται επίσης επισκέψεις πεδίου σε:

 • Ευρωκοινοβούλιο
 • Λαύριο
 • Μαραθώνα
 • Ψυτάλλεια
 • Φωτοβολταϊκές κυψέλες